Data completǎrii chestionarului
……………………………

LIBRARIA ………………………………………………………………………………..
LIBRAR ……………………………………………………………………………..

 1. Descrierea punctului de lucru

1.1 Librǎria face parte dintr-o reţea de librǎrii   NU                       reţea localǎ       reţea naţionalǎ
1.2 Amplasamentul librǎriei
într-o galerie comercialǎ spaţiu comercial individual cu acces stradal direct
………………………………….
1.3 În librǎrie spaţiul pentru carti este  peste 60%    sub 30%  
1.4 Profilul librǎriei (dupǎ structura vânzǎrilor)
peste 60 % carti              peste 60% papetarie       peste 20% alte produse/servicii …
1.5 Am derulat campania TE ASTEPTAM IN LIBRARIE, editia 2010 
pe baza unui act adiţional la contractul existent
pe baza unui contract de vânzare în regim de consignaţie cu durata limitată, valabil în perioada campaniei
1.6 Care este argumentul forte al librăriei
………………………………………………………………………………………………….

 1. Expunerea pentru campania TE ASTEPTAM IN LIBRARIE

Am pǎstrat amplasamentul HERALD  de anul trecut 
Am schimbat amplasamentul HERALD   mărindu-l    micşorându-l
Am folosit o masǎ pentru promoţie    
Este prima expunere a cărţilor HERALD în librărie şi am alocat spaţiu
în zona de promoţii       în zona editurilor de profil
…………………………………………….

 1. Am optat pentru titluri din oferta HERALD, cu exemplare/titlu

de la începutul campaniei pe parcurs   de evaluare

 1. Dupǎ retragerea promoţiei

Pǎstrez amplasamentul HERALD Schimb amplasamentul HERALD
Renuţ la expunerea cărţilor HERALD

 1. Am folosit afişe        cataloage campanie
 2. Pentru perioada urmǎtoare aş avea nevoie de urmǎtoarele materiale promoţionale

………………………………………………………………………………………

 1. Perioada şi durata de desfǎşurare a campaniei (3 luni, 1.08-1.11)

4.1 Durata
potrivitǎ                  prea lungǎ                        prea scurtǎ                       propunere …………
4.2 Perioada
augut- octombrie  de sǎrbǎtorile pascale     de sǎrbǎtorile de iarnǎ
propunere ………………………………………..

 1. Cum credeţi cǎ trebuie formulatǎ oferta astfel încât promoţia sǎ tenteze cumpǎrǎtorul ?

Oferta HERALD, pe perioada campaniei, a constat într-o reducere de 20%  acordatǎ pentru 20 de titluri (lansate în 2010  - pentru toţi partenerii), la care s-au adǎugat 5 titluri specifice punctului de vânzare (selectate de fiecare librar pe baza experienţei). Pe lângă reducerea aplicată cărţilor, cititorii au fost invitaţi să participe la concursul de eseuri “Astăzi cititor, mâine scriitor!” aflat anul acesta la prima sa ediţie.
Numǎr optim de titluri la promoţie Reducere recomandatǎ %
Tombola cu premii pentru cumpǎrǎtori                       Card de fidelizare
Concursuri pentru cititori                                                Premii pentru cititori
Alte propuneri …………………………………………………………………………

 1. Puteţi aprecia tipurile de vizitatori care s-au interesat de promoţie?

cumpǎrǎtori fideli HERALD          cumpǎrǎtori noi                                           clienţi noi
cumpǎrǎturi accidentale                a intrat în librarie pentru promoţie               a revenit în librǎrie pentru promoţie
cititori noi care au intrat în librărie special pentru concursul de eseuri

 1. Ce a fost mai tentant pentru vizitatorii care au intrat în librărie?

reducerea de 20%                 concursul de eseuri                   amândouă

 1. Susţinerea campaniei TE ASTEPTAM IN LIBRARIE în presă

am urmărit campania :         TV   radio ziare internet  
am aflat întâmplător  :          TV   radio ziare internet  
nu ştiu
Cred că dintre toate mediile cel mai folositor a fost :         TV   radio ziare internet  
şi mai ales  …………………………………………………………………..
Pentru ediţia următoare cred că ar fi  mai folositor să se facă promovarea prin:      
TV   radio ziare internet   evenimente
şi în special  …………………………………………………………………..

 1. Interacţiunea cu cititorii a fost motivată de:

curiozitatea cititorilor pentru titlurile aflate în promoţie
interesul pentru concursul de eseuri                campania de presă

 1. Aţi informat clenţii despre concursul de eseuri:

din proprie iniţiativă                        la rugămintea lor
Am  primit şi transmis   eseuri.

 1. Credeţi că ediţia de anul acesta îmbogăţită prin concursul de eseuri a adus un plus de clienţi librăriei dvs?

Da                    Nu

 1. Pe parcursul campaniei, v-aţi schimbat atitudinea faţă de cititori?             Da.                                   Nu

Cum? ...............................................................................................................................................................................

 1. Faţă de anul trecut

am înregistrat o creştere a interesului pe parcursul campaniei datorită:
abilităţilor mele  unei mai bune promovări a campaniei în oraşul me
unei bune promovari a campaniei în general
titlurilor din promoţie şi cunoştinţelor mele asupra profilului editorial
Alte motive …………………………………………………………………………………………………..
nu am constat nicio îmbunătăţire
am constatat o scăderea a interesului datorită
situaţiei economice a librăriei   dificultăţilor financiare pe care le au clienţii
lipsei mele de experienţă/entuziasm 
sarcinilor profesionale multiple care s-au suprapus peste cele cerute de campanie
…………………………………………………………………………

 1. Pe parcursul campaniei, mi-au călcat pragul:

mai mulţi clienţi Herald decât anul trecut  cititori interesaţi de concurs

 1. Ce v-a determinat sǎ participaţi la concursul Librarul Iscusit (se pot marca mai multe rǎspunsuri)

pentru a avea o imagine mai clară asupra cărţilor HERALD
pentru a vedea dacă între clienţii mei sunt cititori HERALD  accidentali fideli
a fost o participare implicitǎ           a fost o provocare                                         
am avut succes anul trecut           pentru a aduce un plus de imagine librăriei mele
Alte comentarii ……………………………………………………………………………

 1. Credeţi ca acest concurs Librarul Iscusit este util?

da, în continuare sunt interesatǎ/interesat de un concurs de evaluare profesionalǎ
nu, consider nejustificat un astfel de concurs

 1. Cum vi s-au pǎrut criteriile de evaluare folosite pentru delimitarea participanţilor la concurs?

Criteriile de evaluare hotǎrâte de EDITURA HERALD pentru aceastǎ ediţie au fost legate de spaţiul de expunere, activitatea de urmǎrire a stocurilor şi formularea comenzilor, nivelul vânzǎrilor şi raportarea acestuia la fondul de carte din fiecare punct de vânzare. Ponderea lor a fost astfel stabilitǎ încât sǎ ofere o şansǎ şi librariilor mai mici. Au contat mai ales mǎrimea şi structura comenzilor, dacǎ acestea au fost pe toatǎ perioada campaniei şi apoi structura vânzarilor şi raportarea nivelului vânzǎrilor la fondul de carte.
criterii clare                      criterii neclare                   evaluare clarǎ       evaluare confuzǎ

Ce criterii ar trebui sǎ fie luate în calcul, pe viitor, şi cu ce pondere ?
spaţiul de expunere înainte de campanie – pondere %
spaţiul de expunere suplimentar oferit pe perioada campaniei – pondere %
comenzi pe perioada campaniei – pondere %
nivelul vânzǎrilor– pondere %
valorificarea fondului de carte– pondere %
evidente clare si la timp  – pondere %
criterii suplimentare………………………….., – pondere %

COMENTARII ………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Cum apreciaţi modul de acordare a punctelor

evaluare controlabilǎ                    evaluare discutabilǎ       evaluare laborioasă
grilǎ de evaluare clarǎ                    grilǎ de evaluare neclarǎ
praguri de valori potrivite            praguri de valori nepotrivite
OBSERVATII ………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Modul de gestiune al fondului de carte din timpul concursului

este acelaşi ca cel folosit înainte de campanie                           va fi folosit şi după închiderea campaniei
a prilejuit o analizǎ suplimentarǎ a stocului de carte                a determinat comenzi suplimentare
rapoartele de evaluare intermediare/finale au folosit în documentarea mea asupra modului în care gândesc alţi librari gestionarea cǎrţilor HERALD

 1. Site-ul Campaniei/concursului www.teasteptaminlibrarie.ro

Am folosit informaţiile pentru
înţelegerea campaniei            înţelegerea concursului                cunoaşterea concurenţei
recomandare ca documentare pentru clienţi  verificarea evaluǎrilor      
………………………………………………………………….
Am apreciat cǎ
a fost prezentǎ şi librǎria mea pe net                 
am cunoscut concurenţa directǎ din oraşul meu
cǎ am fǎcut parte dintr-o familie, partenerii HERALD
am fost ţinutǎ/ţinut la curent cu ce s-a întâmplat pe parcurs
am cunoscut şi alte moduri de abordare a comerţului de carte
……………………………………………………………………………………………………..

 

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează