CONTRACT DE PROMOVARE LIBRARUL ISCUSIT 2011
nr   
Anexa a contractului de vânzare în regim de consignaţie
..............................
Între

V&I HERALD GRUP (EDITURA HERALD), cu sediul în Bucureşti, Str. Ştefan cel Mare Nr.58, Bl.39, Sc. 2, Etaj 8, Apt.63, sector 2, cod 020151, tel 021 3194060, 3194061, 0745050020, fax 0213194059, www.teasteptaminlibrarie.ro, Cod fiscal R6299964, înregistrată la Regis­trul Comerţului sub nr.J40/18191/1994, cont RO56RNCB0072 0497 0186 0001 deschis la B.C.R.- Sector I, Bucureşti, adresa de corespondenţă OP10 CP33 Bucureşti sector 2 cod 024220, reprezentată de Justina Scrima,  în calitate de director economic,
şi desemnează ca persoană de contact pentru derularea prezentului acord pe Gabriela Bucur, telefon 021 3194059, e_mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
numită în cele ce urmează FURNIZOR,
si
....................................................................................... cu sediul în ................................................................................................................., Cod fiscal:................................................ înregistrată la Registrul Comerţului sub nr............................................................, cont ............................................................., reprezentată de  ............................................în calitate de ...................., si desemnează ca persoană de contact pentru derularea prezentului acord pe ......................................................... , telefon .............................................................., adresa e_mail  ......................................................................
numită în cele ce urmează  BENEFICIAR

au convenit următorul acord:

1. OBIECTUL

  • Concursul LIBRARUL ISCUSIT editia 2011, in perioada 1 iulie -1 decembrie 2011.
  • La concursul LIBRARUL ISCUSIT editia 2011 se vor putea inscrie LIBRARI care operează in librării care vor participa la campania TE ASTEPTAM IN LIBRARIE editia 2011.
  • Calendarul actiunilor este:

20 iunie -  exprimarea interesului pentru participarea la campanie (formularul de înscriere campanie)
25 iunie - exprimarea interesului pentru participarea la concurs  (formularul de înscriere concurs)
1 iulie – 1 decembrie - concursul LIBRARUL ISCUSIT
8 iulie - centralizarea voturilor pentru promoţia OPTIUNEA LIBRARULUI
10 iulie - semnarea contractelor pentru campanie
10 iulie - semnarea contractelor pentru concurs
15 iulie - definitivarea promoţiei OPŢIUNEA LIBRARULUI
20 iulie        - amenajarea punctelor de vânzare
inventare pentru stabilirea necesarului şi actualizarea preţurilor pentru PROMOŢIA CAMPANIEI - formular
25 iulie        - completarea fondului de carte
(minim 120 de titluri,  pentru cele din promoţie minim 3 exemplare la raft)
1 august - 1 noiembrie - campania TE ASTEPTAM IN LIBRARIE
1 august  -  lansarea oficială a campaniei si a promotiei
(materialele promoţionale, stoc de start, etichetarea cartilor din promotia CAMPANIEI)
10 august - stabilirea necesarului şi actualizarea preţurilor pentru OPŢIUNEA LIBRARULUI – formular
15  august - lansarea promotiei OPTIUNEA LIBRARULUI (materialele promoţionale, etichetarea cartilor OPTIUNEA LIBRARULUI)
10 august, 15 septembrie, 15 octombrie, 15 noiembrie - rapoarte de stoc/vânzări pentru EVALUARE si  comunicarea listei persoanelor inscrise la tombolă/trimiterea taloanelor de participare la tombolă
20 august, 20 septembrie, 20 octombrie, 20 noiembrie - publicarea Evaluarilor
15 noiembrie - închiderea campaniei (retragerea promoţiei CAMPANIEI, redimensionarea fondului de carte)
organizarea tombolei, extragerea publică
1 decembrie - retragerea promotiei OPTIUNEA LIBRARULUI
1 decembrie  -  Decernarea trofeelor LIBRARUL ISCUSIT, acordarea diplomelor  CENTRU DE EXCELENŢĂ
1 decembrie  -  închiderea contractelor de promovare , decernarea  premiilor de la tombolă

  • BENEFICIARUL inscrie in concurs un număr ..... LIBRAR/LIBRARI (care vor opera pe toata perioada concursului in librariile nominalizate ) ...........................................................................................................

ANEXA 1.1 – contine lista librariilor in care vor opera LIBRARII
ANEXELE 1.2 – in numar de 0 – sunt FORMULARELE de INSCRIERE – nominala pentru fiecare librar in parte

  • FURNIZORUL acordă o reducere de 20% pentru 20 de titluri pe perioada de desfasurare a contractului; acest lot va fi denumit OPTIUNEA LIBRARULUI.
  • Determinarea pachetului de promotie OPTIUNEA LIBRARULUI se face astfel:
   • Furnizorul pune la dispozitie o lista de carti – ANEXA 2.1 – pe care le poate oferi la reducere
   • LIBRARUL va stabili, din aceasta lista,  o selectie de 20 de titluri pe care le doreste la reducere. Va acorda un punctaj de la 1 la 20 cartilor din selectia sa (20 de puncte pentru prima optiune) – si va comunica selectia sa pe FORMULARUL DE INSCRIERE
   • Furnizorul va centraliza votul participantilor si va comunica primele 20 de titluri rezultate – care va deveni OPTIUNEA LIBRARULUI (lotul de 20 de titluri pentru care se va acorda o reducere de 20% numai punctele in care sunt participanti la concurs) – ANEXA 2.2 (definitvata si publicata pina pe 10 iulie)
  • Grila de evaluare si momentele in care se face evaluarea criteriilor  sunt descrise in ANEXA 3
  • FURNIZORUL va acorda:
   • TROFEUL LIBRARUL ISCUSIT – 3 librari care se situeaza pe primele locuri la sfirsitul perioadei de evaluare .
   • diploma CENTRU DE EXCELENŢĂ – 10 librarii , clasate de librari in urma evaluarii la sfirsitul perioadei de evaluare
  • Criteriile convenite pentru analiza eficienţei economice (nivelul plăţilor şi valorificarea stocului) stipulate in contractele de consignaţie sunt suspendate in perioada care face obiectul prezentului contract.

2. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

  • FURNIZORUL     
   • va acorda reducerea de 20% faţă de preţul de catalog pentru cărţile din OPTIUNEA LIBRARULUI, nominalizate în ANEXA 2.2
   • va asigura creaţia, tipărirea materialelor promoţionale (buline de reducere nominale lot optiunea librarului,  pliante) şi distribuirea lor la nivel de 50 pliante , 10 buline reducere/titlu pentru cele  20 titluri din promoţie pentru fiecare locaţie in parte.
   • pune la dispoziţie, intreţine si promovează imaginea LIBRARULUI prin site-ul campaniei www.teasteptaminlibrarie.ro astfel;
 • da o imagine aspra personalitatii concurentului ( spatiu alocat pentru numele şi fotografia librarului, numele librăriei, adresa şi telefonul de contact pentru campanie si spatiu pentru un scurt eseu de 200 cuvinte)
 • face o scrisoare de prezentare a  CONCURSULUI  – pentru cei 7500 de abonaţi site HERALD;  scrisoarea va fi trimisă la începutul şi sfârşitul concursului
   • va asigura expedierea cărţilor solicitate în maxim 48 ore de la primirea comenzii
   • Va monitoriza concursul LIBRARUL ISCUSIT  conforma grilei din ANEXA 3.
   • Va afişa rezultatele fiecărei etape si va admite, spre analiza, orice contestaţie legata de calcularea punctelor.
   • Va corda premiile LIBRARUL ISCUSIT. Valoarea neta a premiilor LIBRARUL ISCUSITeste de 700 euro astfel:: locul I - 400 Euro, locul II - 200 Euro, locul III - 100 Euro.Plata se face in lei la cursul euro din ziua decernarii premiilor
   • Premiile LIBRARUL ISCUSIT se vor acorda in bani librarului pe baza  unor contractule de colaborare pentru care Editura Herald va plati taxele si impozitele aferente.
   • Acorda  diploma CENTRU DE EXCELENŢĂ  primelor 10 LIBRARII , clasate de librari in urma evaluarii la sfirsitul perioadei de evaluare
   • Va acorda CENTRELOR DE EXCELENTA dreptul de a păstra promoţiile incă 3 luni (noiembrie 20111, decembrie 2011, ianuarie 2012.  Promotiile de refera la reducerea de 20% acordata celor 40 de titluri din ocordate de HERALD pe perioada de desfasurare a concursului (20 din PROMOTIA CAMPANIEI  plus 20 din OPTIUNEA LIBRARULUI) • 2.2 BENEFICIARUL
   • va asigura repoziţionarea cărţilor HERALD, pe perioada concursului, pentru o expunere cât mai compactă astfel :
 • expunerea cartilor din promotia OPTIUNEA LIBRARULUI se va face in vecinatatea promotiei de CAMPANIE. Aceste cărţi vor fi semnalizate prin etichete aplicate pe coperta 1. Etichetele se vor diferentia prin culoare.
   • Pliantele concursului LIBRARUL ISCUSIT, care se distribuite vizitatorilor -  150 buc. Ele vor contine lista completa a promotiilor oferita de HERALD in librarie si un talon de partcipare la tombola.
   • va face lipirea/dezlipirea etichetelor pentru promotii  pe/de pe coperta 1. Obligatia se refera numai pentru cantităţile aflate pe stoc la inceputul/sfârsitul campaniei/concursului.
   • Va verifica completarea corecta a taloanelor de participare la tombola pentru cumparatorul care au platit cel putin o carte HERALD in aceeasi zi din librarie si care prezinta bonul care atesta aceasta
   • Librarul va strânge taloanele şi le va trimite până în 25 ale lunii (august, septembrie, octombrie) la adresa Editurii Herald, OP.10 – CP.33 Sector II Bucuresti, cod. 024220.
   • Se vor lua în considerare (sub rezerva validării ulterioare la prezentarea efectivă a taloanelor până în 10.XI.2011) şi tabelele centralizatoare ale taloanelor care vor conţine lista codurilor, a numelor participantilor, data inscrierii şi librăria prin care au fost colectate
   • Va completa talonul de inregistrare la tombola (pereche cu talonul de participare) pentru fiecare participant si se va asigura ca participantul a retinut ca trebuie pastrat catalogul/pliantul completat si bonul de cumparare a cartii..
   • va respecta calendarul acţiunilor precizate la art 1.3


.
Fac parte integranta a contractului:
ANEXA 1.1 – contine lista librariilor in care vor opera LIBRARII
ANEXELE 1.2 FORMULARELE de INSCRIERE – nominala pentru fiecare librar in parte

ANEXA 2.1 – lista cartilor oferite de HERALD pentru stabilirea promotie OPTIUNEA LIBRARULUI
ANEXA 2.2 – Promotia OPTIUNEA LIBRARULUI
ANEXA 3 – Grila de evaluare concurs


FURNIZOR                                                                                                              BENEFICIAR
V&I HERALD GRUP - EDITURA HERALD                                
.......................................................................................


ANEXA 1  - CONTRACT DE PROMOVARE nr  .......... din ..............
(Anexa a contractului de vânzare în regim de consignaţie ..............................)

LISTA LIBRARIILOR PARTICIPANTE LA CAMPANIE


Orasul

Numele librariei

Adresa completa

Persoana contact

telefon

mail

Expunere minima pe perioada campaniei ; nr titulri /nr exemplare titlu

Adresa descarcare fotografie din librarie

Trimiterea fotografiei este obligatorie.
Pe perioada campaniei se vor pune la dispozitie, pentru fiecare punct in parte, datele referitoare la stoc si vânzări.
Comenzile se vor inregistra direct pe locaţie.

FURNIZOR                                                                                                                                  BENEFICIAR
V&I HERALD GRUP - EDITURA HERALD                                        .......................................................................................Sus